ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

 گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، اطفال گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، دندانپزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، آلرژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، ارتودنسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، بیهوشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

آدرس وتلفن مشاوره تخصصی گفتار درمانی و توانبخشی کوی کارمندان جنوبی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج خوبترین گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آدرس و تلفن گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسامی گفتاردرمانان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مرکزتوانبخشی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان تخصصی لکنت زبان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان تخصصی اوتیسم گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان تخصصی اختلال گفتاری کودکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج رفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج متخصص مغز و اعصاب کودک کرج =بهترین گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ليست اسامی متخصصان کرج =آدرس وتلفن بهترین گفتاردرمانی جهانشهر کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آدرس وتلفن بهترین tarmim parde=بهترین کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین تهران ليست دكتر روان شناس دركرج=بهترین کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح لثه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، چشم پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، خون شناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، داخلی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، روانپزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج رادیولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج روانشناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ساختمان پزشکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سرنگ، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، عفونی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، قلب و عروق گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، گوارش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک داخلی، ریه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک داخلی، غدد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشکی هسته ای گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ترمیم مو گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروخانه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروی گیاهی، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروخانه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروی گیاهی، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

انجمنها مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج روانشناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ساختمان پزشکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سرنگ، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سنجش تراکم استخوان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سونوگرافی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سی تی اسکن گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج طب سوزنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عطاری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عینک، واردات و صادرات گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عینک سازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج

 

صفحه اصلی

  درباره ما

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

 
 


        

 

 

مشاوره تلفنی گفتاردرمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مراکز گفتار درمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتار درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج و گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج توانبخشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج و گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ضایعات نخاعی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مراکز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج منیر گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلس خودرو گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلاعات خانوار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلاعات دارویی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلاعات پرواز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلاعات نت گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلاعلت عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اطلس گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین =جدید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                     بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتار توان گستر هوشمند گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج برنامه های نروفیدبک  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج سه بعدی محرک مغز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج طیف اوتیسم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج والدین همراه     =کم توانی ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج طیف اوتیسم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج والدین همراه کودک در جلسه درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جلسه درمانی شامل SI گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تربیت شنیداری  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آموزش ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی    =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باعرض سلام من دارای لکنت زبان نوع 2می باشم من پسر 23ساله هستم لطفا دستگاهای قابل استفاده برای منرابدون توجه به قیمت معرفی کنید باتشکر
....................................................................................................................

سلام دوست عزیز از کجا میتوانم نرم افزار بیوفیدبک را تهیه کنم
....................................................................................................................

پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org

....................................................................................................................
با سلام می خواستم بپرسم که قیمت این محصول چقدر است ممنون


....................................................................................................................

پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org
این محصول به صورت امانت در طول دوره درمان داده می شود

....................................................................................................................
Message Sent from `اميد جلالي` < ba salam man pesari 23 sale hastam ke az sene 9 salegi az areze loknate zaban ranj mibaram ama ham aknoon in moshkel besiar ziad shode ast in dar hali ast ke man dar halate adi va dar tanhai be rahati sohbat mikonam ama ba taraf moghabel besiar sakht sohbat mikonam lotfan dar soorat emkan be man komak konid ba tashakor

....................................................................................................................


با سلام :اميدوارم حالتان خوب باشد .من لكنت زبان دارم و بزرگسال و مرد هستم .اما هروقت با بلندگويا ميكرفون صحبت مي كنم اصلا لكنت نداشته و سليس صحبت مي كنم ولي بدون ميكرفون و بلندگو ويا با تلفن صحبت ميكنم داراي لكنت هستم كه بعضي اوقات كم و بعضي اوقات زياد است . جنابعالي چه كمك يا راهنمايي ارائه مي دهيد . با تشكر امينيان

....................................................................................................................

پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org


....................................................................................................................دستگاه شما فرقش با دستگاه pff,rhs چه فرقی داره؟ وقیمتش چقدره؟

....................................................................................................................

پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org

....................................................................................................................

کدام دستگاه یا نرم افزار شما در سن من کارایی داره.لطفا راهنمایی نماید

....................................................................................................................


پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org

....................................................................................................................مشخصات بیمار : برادرم......ساله -راست دست - انسانی بسیار با هوش- دارای مدرک..........
در......... دچار خونریزی مغزی تقریبا شدید میشه
به علت فشار خون بالا brain hemorrhage
ناحیه خونریزی =left basal ganglia + internal capsule

دوران ریکاوری : تا ۱۰ روز در ایسییو و سپس در بخش در بیمارستان. به مدت20 روز ما رو نمیشناخت. بعد از اون از چهره اش میشد فهمید که فرقی میکنه برایش قیافهٔ من با مثلا پرسنل اونجا ولی تا 30 روز بعد از به هوش آمدن از بعد از آی سی یو به حرفهامون پاسخ نمیداد مثلا ما ازش میخواستیم که انگشت مون رو فشار بده یا گوشش رو بگیره اصلا نمیفهمید که بالاخره یک روز به حرفامون پاسخ داد
بعد از اون این دفعه در ابتدا هر سالی ازش میکردیم فقط میگفت آره ،حتی اگه جوابش منفی بود باز هم فقط یک کلمه میگفت و آن هم آره بود و این قضیه ادامه داشت تا ماه سوم.فیزیوتراپی اکیو پیشن تراپی وا سپیچ تراپی تقریبا از موقع ایی که در آی سی یو اومد بیرون شروع شد.در ا سپیچ تراپی ابتدا خیلی وحشتناک بود. در تمرینات اسمگذاری روی اشیا -درک منطق اشکال و ارتباط آنها مشکلات فراوانی داشت. آنها در بعضی جلسات از مترجم فارسی استفاده میکردند چون زبان مادریش فارسی است که یه کم بهتر جواب میداد .پس از بیمارستان به مدت ۳ ماه در مرکز توانبخشی بود که از اونجا تقریبا یک ماهی است مرخص شده و الان در خونه است در حدود یک ماه .


وضعیت الان

دست راست بسته و انگشتان حالت جمع شده.پای راست به نظر کوتاهتر از حالت عادی شده و دارای خشکی است اما برای راه رفتن فعلا با گرفتن دست چپش به یک تکیه گاه و اتکای بیشتر بر پای چپ و کشاندن مستقیم الخط پای راست حرکت میکند.قادر به حل مسایل ریاضی هست.در طی این چند هفتهٔ اخیر بسیاری از حرفهایش قابل فهم شده اند.که این حرفها گاها از دهانش میپرند مانند من خواستم-غذا بده- میخوام برم ایران -بچهها کجان و... بعضی حرفهایش هم اگر چه واضح نیست ولی از آهنگشان میشود منظورش را فهمید ...اما
وقتی یک چیزی میخواهد بگوید کلمه نمیآید و روی یه عبارت مثلا" من دیروز ..من دیروز.." گیر میکند و خودش هم میداند که حرفش رو نمیتواند ادا کند که بیشتر در همین موقع من یا خانمش با مطرح کردن گزینههای احتمالی سعی در راحت تر کردنش میکنیم.راجع به اون تستی که گفتید برید
از اتاق دیگر و با اون صحبت کنید و تستش کنید و ازش کاری رو بخواهید باید بگم این کارو انجام دادم و خوب بود این بار ولی گاهی اوقات هست که متوجه نمیشود که البته به ندرت اتفاق می.فتد

اما لازم به توضیح است در انگلیسی مشکل دارد که البته نمی توانم بگویم دقیقا لبته با تعجب باید ویم اخبار را کامل متوجه میشود که بسیار سختر است ولی وقتی فردی حرف میزند میگوید گاهی متوجه نمیشوم .


ولی در نوشتن بی حوصله و بد خط مینویسد و با اکره اما مشخص است که املایش صحیح بوده و خواندن فارسی چند کلمه یا خط را رو میخواند اما برای مطالعه یک صفحه کامل سرباز زده و میگوید نمیکشم .در مورد کار با کامپوتر اصلا خوب نبود ولی جدیدا بهتر شده و با لپ تاپش کار میکند منتها هنوز در وارد کردن پسورد بستن پنجره ها گاها مشکلدارد.... .اون حتی در نام بردن اسم من یا افراد خانواده ا ش زمانی که ازش سوال میشود مشکل دارد و مثلا وقتی ازش اسمم را میپرسم و نمیگوید با گفتن فقط "مح" سریع بقیه اش را کامل میکند و میگوید....... .میخواهم بگویم یک مشکل اصلی او و شاید مهمترینش این است که پارت اولی کلمات یادش نمیآید و در واقع مشکل اصلی اینجاست که باعث میشود یا نتواند شروع کند یا وقتی هم چیزی مگوید برای ما بدون مفهوئ باقی میماند و از شما میخواهم کمکم کنید .همچنین او دارای دیسپراکسیا نیز هست و در تلفظ حروف : ف-ش- ل- و-ژ مشکل دارد ولی در کل تقریباعمل تکرارش در گفتن کلمات خوب است.منتها به نظر من حداکثر یک یا دو جمله کامل گفته شده را میتواند تکرار کند
من ازش تست گرفتم مثلا در انجام دو کار متوالی یا نشان دادن دو شی بر روی کارت تصاویر گیر میکند و از من مورد دومشان را میخواهد که فکر کنم برگرد به
PROBLEM IN RETENTION SPAN

که نمیدانم تا چه حد بر زبان و گفتار تاثیرگذار است وآیا باید کی و چگونه برای رفع آن تدابیری اندیشید
تمام سریالهای فارسی تلویزیون رو نگاه میکنه و از عکس العملش میشه فهمید که متوجه
میشود بطور کامل

داروهای مصرفی بیمار


RAMIPRIL_ AMLODIPINE_BACLOFEN_ATENOLOL


.............................................................................................................................
همانگونه که ملاحظه کردید ما شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته ایم و هم اکنون نیز در شرایط حساس هستیم .حال با توجه به مطالب فوق بسیار مشتاقم تا نظر شما رو راجع به این بیمار بدانم. راجع به آینده اش بهبودش و اصلا ایده شما برای وی و همونطور که فرمودید برنامه تمرینی ,نمونه مشابه برادرم, و هر چیزی که به روحیه اش اضاف کنه. در ضمن در پایان علاوه بر نظر خود لطف کرده به سه سوال بنده در انتها جواب دهید .امیدوارم بتوانم در آینده جبران محبتتان رابکنم .در ضمن چنانچه هر کاری در این کشور دارید که فکر میکنید از عهده من بر می آید خواهش میکنم مضایقه نفرمایید


۱-من پس از این اتفاق مطالب بسیار زیادی راجع به این افازیا خواندم و انواعش و میدونم این بروکا افازیا و به قول فرمایش شما این تا حدی تخریب ورنیکه کارشان چیست و اثراتشان.در اینجا من شنیدم که روشی جدید هست به نامه مگنتیک تراپی که مثلا فردی بوده که از این بیماری چندین سال است رنج میبرده پس از آن پیشرفت نسبتا خوبی داشته .خواستم نظر شما رو راجع به این روش بدونم و اصلا در ایران چنین چیزی هست یا نه؟


۲-برای این نوع افازیا شنیده ام در بعضی کلینیکها داروها یی بکار میبرند (که من که تحقیق کردم بعضی هاشون جزو دسته داروهای الزیمر بودند ) ولی بیماران مورد آزمایش نسبت به دسته پلا سی بو در تستها پیشرفت داشته اند .دو مورد که من خیلی معروفتر دیدم پیراستام بود و دیگری دنپزیل .خواستم ببینم در ایران شما این داروها رو به کار میبرید؟ یا داروی دیگر اصلا به کار میبرید جهت کمک به درمان
PIRACETAM- DONEPEZIL


۳-راستش اینجا .......... سیستم فیزیو تراپی اصلا جالب نیست .یعنی کلش با دست و خیلی مستمر و خونسرد .من نمیدونم در ایران چگونه است.از آنجا که شما چنین بیمارانی را حتما دیده اید حالا میخواستم نظر شما را در این مورد بدانم که برای بیماری با چنین شرایطی ،آیا کلینیک خصوصی مجهزی در تهران هست که از روشهای جدیدی یا وسایل جدیدی برا این نوع بیماران بهره ببرد. که ما دایم این دغدغه را داریم چرا که اینجا از بس که بحث سیفتی را مطرح میکنند ترس بیش از اندازه شان آدم را آزار میدهد به گونه ایی که ما میخواهیم بدانیم روشهای درمانی مربوطه به بخش دست و پا در ایران چگونه است؟ و سیستم ایران بهتر از سیستم لاک پشتی اینجا نیست؟
راستی برادرم در ابران به زودی با شماتماس خواهد گرفت

با تشکر
....................................................................................................................
باسلام من ليدا 21 ساله ،دانشجوي ترم 5 مهندسي صنايع و كارمند يك شركت خصوصي در شيراز.از 4 سالگي بر اثر ترس به لكنت زبان دچار شدم به گفتار درماني هاي زيادي مراجعه كردم اما نتيجه نديدم.آيا راهي هست كه به آرزوي هميشگي خود كه خوب حرف زدن است دست يابم؟

....................................................................................................................پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org

....................................................................................................................


با سلام من یه پسر 4ساله دارم که هنوز نمی توانه جمله بندی کنه لطفا مرا کمک کنید

....................................................................................................................


پاسخ :
کاربر گرامی در محل زندگی خود به یک آسیب شناس گفتار و زبان ( Speech and language therapist) مراجعه داشته باشید .
....................................................................................................................


ba salam va ehteram
lotfan dar surate emkan, liste asami va adrese marakeze autism iran ya jaei ke betavanad komak konad ra bedahid
ba sepase samimane

....................................................................................................................


پاسخ :
کاربر گرامی متاسفانه فقط ما به مراکزی آشنایی داریم که در اقصی نقاط کشور خود را به طریقی به این موسسه معرفی کرده باشند لذا شما می توانید به بهزیستی استان و یا مراکز آموزش و پرورش استثنایی استان خود مراجعه نمایید .

....................................................................................................................اسم :محمد مجدزادهسن: 23سالاختلال:لکنت زبان وکم شنوایی مادر زادی دارای لکنت زبان نسبتا شدید همراه کم شنوایی است و در هنگام تلفظ کلمات دچار حالت تشنج اعصاب همراه با قطع نفس که مانع ادامه کلام خواهد بود . مثلا جهت تلفظ کلمه باراینگونه ببببب بار تلفظ می شود.


....................................................................................................................

پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org

....................................................................................................................

پسر سوم ( فرزند سوم ) بر اثر تشنج در یکسالگی زبانش بند آمد و هنوز موفق به کلام نشده است خواهشمند است راهنمایی فرمائید


....................................................................................................................

پاسخ :
کاربر گرامی اصطلاح زبان بند آمدن گاها موید داشتن زبانی گویا می باشد که قبلا کارایی داشته و بعدها بنا به دلائلی بند آمده لذا فرزند شما که به گفتار دست پیدانکرده می تواند دچار مشکل شده باشد لذا به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه و طبق نظر ایشان اقدامات درمانی را انجام دهید .


....................................................................................................................

سلام میخواستم در مورد بازار کار یک شنوایی سنج و شرایط ادامه ی تحصیل وی در ایران مطلع شوم....................................................................................................................


پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org....................................................................................................................

باسلام و قبولی طاعات و عبادات بنده از اهواز مزاحم شما می شوم پسری دارم 8 ساله که دچار سنگینی زبان می باشد که تا سن 5/5 قدرت بیان کلمات را نداشت البته الان هم که کلمات را ادا می کند حروف بطور کامل واضح نیست ولی قابل فهم می باشد از شما راهنمائی می خواهم....................................................................................................................


پاسخ : کاربر گرامی به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه داشته باشید .


....................................................................................................................

سلام ، امیدوارم سلامت باشید
من لکنت دارم اطلاعاتی در مورد dsa و چگونگی خرید و قیمت آن را برای من بفرستید.
ممنونم . به امید زندگی روان تر....................................................................................................................


پاسخ :
مراجعه کنید به آدرس اینترنتی
www.loknatzaban.org

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت زبان

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت زبان بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  • معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

 •  

      

   

     

   

      
     

   

      
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی