ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

 گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، اطفال گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، دندانپزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، آلرژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، ارتودنسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، بیهوشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

بهترین کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آدرس=شماره تلفن گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتاردرمانی کرج =آدرس گفتاردرمانی تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آدرس کاردرمانی تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آدرس کاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسامی گفتاردرمانان ایران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسامی کاردرمانان تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آموزش و پرورش کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آموزش و پرورش تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج پورتال گفتاردرمانان ایران=بهترین گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج البرز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج قسمت مشاوره سایت موسسه گفتار توان گستر=درمان =لکنت گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج زبان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کودکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بزرگسالان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج توانبخشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج دستگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین لاغری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح پلاستیک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح دهان و فک و صورت گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح قلب و عروق گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح لثه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج چشم پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج خون شناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج داخلی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج روانپزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهداشت =توانبخشی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کاردرمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتاردرمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج داغ ترین اخبار  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مراکز  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کاردرمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مراکز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ریتالین =الکتروتراپی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج دستگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج رادیولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج روانشناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ساختمان پزشکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سرنگ، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، عفونی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، قلب و عروق گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، گوارش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک داخلی، ریه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک داخلی، غدد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشکی هسته ای گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ترمیم مو گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروخانه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروی گیاهی، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروخانه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروی گیاهی، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج

 

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

انجمنها مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج روانشناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ساختمان پزشکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سرنگ، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سنجش تراکم استخوان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سونوگرافی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سی تی اسکن گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج طب سوزنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عطاری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عینک، واردات و صادرات گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عینک سازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج

 

صفحه اصلی

  درباره ما

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

 
 


       شماره مجوز تبلیغات760/91/ن/پ

 

بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتار توان گستر هوشمند گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان

 

 


 

 

گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتار توان گستر هوشمند گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج برنامه های نروفیدبک  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج سه بعدی محرک مغز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج طیف اوتیسم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج والدین همراه     =کم توانی ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج طیف اوتیسم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج والدین همراه کودک در جلسه درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جلسه درمانی شامل SI گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تربیت شنیداری  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آموزش ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی    =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربران گرامی این صفحه برداشت آزاد از تجربیات افراد مختلف  و  گاهابیوگرافی های خیالی می باشد
  


کودک با اختلال حرکتی و تاخیر در گفتار  
 

بدو تولد

 مادر نوزاد : بچه خوبیه از صبح تا شب خوابه فقط یه کم زرده ولی خوب رنگ زرد دوست دارم عین قناری، می مونه زرده زرد . دکتر و پرستارای بیمارستان ..... می خواستن خونش رو عوض کنن پدر ..... حتما ،می خواستن بچمو ایدزی کنن یا خونشو بفروشن
  
سه ماه اول : مادر ،این بچه گردن نگرفته چرا اینجوریه
نگران نباش یه وقت دکتر نبریا یا نظرش میکنه یا از این دواهای اعتیاد آور می ده
بچه زهرا خانم یادته دو سالگی گردن گرفت اونم چه گردنی، الان هم می خواست دکتر بشه به روحیش نخورد ور دست باباش تو انباره ، بنده خدا باباش حاضر بود بیست سی میلیون بده مدرک....... بخره ها
سه ماهه دوم : مامان آخه این نمی شینه ؟
ننه یه کم پیه داغ کن بچسبون کمرش درست می شه عباس آقا بقال هم میگه خودش تا چهار سالگی راه نمی رفته ولی الان راه میره یه کم فقط پاهاش قیچیه . ای بابا دختر که نیست بخواد شوهر کنه دو سه دونگ مغازه بنامش باشه دختر چهارده ، ..... نه بابا دوازده ساله بهش می دن
سه ماهه سوم : مامان حرف تو درست بود این فاطمه خانم پدر سوخته زورزورکی بردش پهلوی دکتر مغز و اعصاب کودکان دکتره تا نگاهش کرد بدون معاینه گفت ببرش چی چی درمانی ..... آهان کاردرمانی ، فکر کنم جزو وزارت کاره ....پدر .... عیب رو بچه گذاشت گفت الان باید آواسازی و تولید هجاهای آهنگین داشته باشه کلمات تصادفی بگه وایسه باکمک را بره ولی من می دونم همش برای پول این کارا رو می کنن اندازه .... هم نمی فهمن
چه مزخرفاتی کاردرمانی ....گفتاردرمانی ، یعنی می خواد باش حرف بزنه  ،از من پول بگیره فقط بشینه باش زرزر کنه ،خوب عمش هم که این کار رو می کنه
سال اول :خواهر بچت چه تپل مپله، حرف می زنه؟
نه ،بابا پدر سوختش هم هفت سالگی حرف زده ، اونم چه حرفی فقط مدرسه نرفته، بهتر، اونا که مدرسه رفتن کجا رو گرفتن ؟
سال دوم : خواهر بچت را ه میره ؟ حرف میزنه ؟
نه باید برم رمال طالع اونو عوض کنم یکی رفته با پونصد تومن این کارو کرده الان تو خونه بجای مهرداد صداش می زنن امیر


سال سوم : ادددد           وای بچه میگه مامان دوست دارم
ب ب ب ا ا ا د              خاله این بچه چی گفت ؟
هیچی پدر سوخته داره مسافرت کیش رو تعریف میکنه ، خیلی باهوشه کامپیوتر بلده خاله چی برنامه نویسی میکنه سی یا پاسکال ؟،  
نه  از این قرطی بازیها  بلد نیست ، البته میتونه ولی باش کار نکردیم  ، فعلا بلده روشنش کنه آدامس داداشش چسبیده بود به کلید  ، فشارش داد کامپیوتر یاد گرفت

.
.
.
.
سال هفتم :بچه رو بغل کن یه وقت ویلچیر نیاری ها دو سه روز هم بهش آب نده آبریزش دهنش قطع شه
کارش یه تراوله می بریم تست، میره  کلاس اول عادی بچه خوبیه فقط باید یکی دو سال به عنوان دیلماج همراهش برم  کلاس  برا خودمم خوبه یه دوره ای میشه ، بعضی وقتها هم باید پوشکشو عوض کنم مشکلش فقط عبور از تسته با این توصیفی شدن هم که عالیه دو سه سال طول میکشه تا بیرونش کنن مدیر مدرسه و معلم مجبورن نمره قبولی بهش بدن تا معلم از نمونه شدن و مدرسه نیز از نمونه شدن تو منطقه نیوفتن
همون سال هفتم : خانم بچه شما عقب مونده است باید بره توانبخشی
نه آقا شما این تراول رو نگاه کنین تازه از دکترش هم نامه میارم آقای فلانیه  میشناسیدش  
نه فایده نداره ببرش، حالا  تورو خدا مدرسه استثنایی راهش بدید نمی خوام که تو آینده دکتر مهندس بشه معلم بشه بسه
نه خانم بچه شما گفتار نداره ، کنترل ادرار مدفوع نداره .......نداره رنگها رو نمیشناسه و هزار مشکل دیگه داره

 

-----------------------------------------

 

گفتگو تو  اتوبوس و تاکسی

   
خواهر اول بچتو بردی گفتار درمانی و کاردرمانی

خواهر دوم  :   گفتاردرمانی ، دو سالگی ده جلسه بردمش  ، آخه دکتر.............. گفته ده کلمه  حرف بزنه بسه دیگه گفتار بدست آورده  گفتاردرمانی نمی خواد ببری  .    ببر مهد کودک   بعدش  هم  بیا من ریسپریدون و ریتالین می دم درست میشه بیخود به این کارشناسا پول نده  .  هر چی باشه دکتر دیگه  ،  از من که بیشتر حالیشه  و  بیشتر درس خونده خواهر ، گفته  پولاتو جمع کن بیار من نوار مغز و  سی تی اسکن بنویسم  یه چیزی هم اومده تو یه اتاقه یه اسم خارجکی داره میگه نود درصد بچه هاخوب میشن فقط ده درصد تجدید دوره میشن  ما هم یه ماشین خارجی داشتیم  فروختیم پولشودادیم اون مرکز که دکتر گفته بود  ،  فقط اونجا رو قبول دارم ولی همش  مثل همه مراجعین معرفی شده دکتر  جزو اون  ده درصد بودیم که نتیجه نمی گرفتیم  یه صد جلسه بردیم خیلی خوب بود همه پولدار شدن  ولی ما نتیجه نگرفتیم دست آخر  دکتر گفت عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره یعنی اگر دویست سال عمر کنه درست میشه میرسه به سن عقلی هفت سالگی  بعدش میبریش مدرسه ، اونم  کلاس اول 

 خواهر  اول  :  مااز این بچه ها تو مدرسه استثنایی زیاد داریم اغلب این بچه ها همون ابتدا به تجویز همین دکتر ....... که می گید همه به جای کاردرمانی و گفتاردرمانی رفتن همین موسسه که می گی

 

-----------------------------------------

 

پشت در اتاق یه مرکز

 

خواهر اول  :    اینجا که بچمو آوردم کارش خوبه

خواهر دوم  :   حرف نداره آخه دکتر ...... تو کرج معرفی کرده

خواهر  اول   :  دکتر فلانی براش   اس   نمی دونم  چی تجویز کرده  این خوبه 

خواهر  دوم :   خوبه خواهر ولی چون  یه کم درد داره  یه چند وقتی طول میکشه عادت کنه ولی نگران نباش  اخه گریه بچه رو نمی شنوی  چون در دهنشو از این چسبای کلفت میزنن ولی اونی که ناخوناش بلنتره کارش بهتره آخه با همون ناخونا

وقتی بچه رو از پوست بلند میکنه بچه حساش بهتر تحریک میشه ولی یه کم آب جوش روش که میریزن جاش بعدا میمونه ولی در کل حرف نداره

خواهر اول : تو هم این درمانو  برا بچت داشتی

خواهر دوم : نه من همسایشونم اوقات بیکاریمو میام اینجا اگه بچم خدای نکرده مشکل داشت می دادم سگ بخورش تا اینکه بدم دست اینا ولی خواهر رنگ درمانی  بو درمانی ، گرما درمانی ، موسیقی درمانی ، حیوان درمانی ، شن درمانی ، حس درمانی ، تعادل درمانی ، سنگ درمانی ، تئاتر درمانی  ، اتاق روشن ، وی ، سی ، دی ، بابا فیدبک  ، اسب درمانی ، گل درمانی ، و سایر درمانها رو هم امتحان کن همه پولدار میشن خوبه یه رمال خوبم میشناسم آدرسشو می خوای ؟    
 

 

-----------------------------------------

 

 

بیوگرافی : دانیال 7 ساله بدون گفتار مفهوم بدون سابقه مداوم توانبخشی این کودک در اوقات روز بیشتر تنها بوده و پذیرش والدین نسبت به مشکل  کودک بسیار پایین می باشد . در زمان تست برای مدتی به دلیل اختلال در  مدرسه استثنایی تحصیل داشت که بعد توسط والدین، مدرسه و تعاملات اجتماعی  اندک وی نیز کاهش پیدا کرد و از تحصیل نیز محروم شد
 

نتیجه گیری شخصی اینکه خود درمانگری اوتیسم در خوشبینانه ترین حالات به مدرسه استثنایی و در بدترین حالات به مراکز نگهداری شبانه روزی با صرف هزینه های گزاف ختم می گرددما در زندگی شخصی شعارهای بسیاری می دهیم و دم از اعتقاد و .... می زنیم به نظر شمادرد و رنج یک کودک که خود به دنیا آورده و بعد مانند یک .... به دور می اندازیم خیری در این دنیابرایتان باقی می گذارد؟
 

 در این چند دهه که بکار تخصصی توانبخشی اشتغال داشته ام موارد بسیار دیده ام که بسیار تکان دهنده بوده ، افرادی که پس از سکته به دلیل دیسفاژی ( اختلال در بلع  و زخم بستر به دلیل عدم رسیدگی و یا طمع ارث و میراث بیمار توسط خانواده ها به بهشت زهرا فرستاده شده اند 
کودکان فلج مغزی که به دلیل عدم کاردرمانی  مناسب اندام تحتانی آنها بصورت اسپاستیک و قیچی در آمده و تا آخر عمر از نعمت راه رفتن محروم شده اند یا به دلیل عدم گفتار درمانی به موقع عقب مانده ذهنی شده اند و تا آخر عمر از نعمت حرف زدن محروم شده اند
 

 شاید کار توانبخشی کار  زمان بری  باشد ولی نسبت به سایر خدمات درمانی و دستمزدهای چند میلیونی  جراح ها برای یک کار یک ساعته آیا گران است ؟

بسیاری از مواقع برخی والدین عدم درمان کودک خود را نداری و .... عنوان می کردند ولی  زرق و برق النگوهای پهن طلا و یا سوئیچهای رنگارنگ پروتون ، زانتیا، ماکسیما .... مانع باور دروغهای آنها بوده است . آیا بهتر نیست با خودتان صادق باشید و اینهمه سعی در بیان دروغ را در معاملات میلیاردی خود بکار ببرید ؟

در اینجا چند عبارت که در بیان والدین زیاد بکار می رود را برای آشنایی اذهان درمانگران جوان یا والدین تازه کار به نگارش در می آورم ؟

 دکتر من هرچی دارم برای این بچه است اگر زود تر اینجا را پیدا کرده بودم زودتر می  آمدم ، اصلا اسباب کشی می کردم به این شهر ؟

جواب

در غالب اوقات هیجان زده نشوید وی می خواهد آنچه را در چنته دارید بیان کنید ، بچه اش هم اصلا مهم نیست فقط می خواهد ببیند به رمال باید  مراجعه کند یا مرده شور  این بیمار برای شما بیمار نمی شود.

 

دکتر من  بچه ام از شش ماهگی پهلوی آقای / خانم ............................................پس از نام بردن ششصد تا اسم میگه که، از هیچکدام نتیجه نگرفته

 

جواب : برای شما خبر بد دارم شما ششصد و یکمی شدی و این مریض رو دیگه نمی بینی بیخود زیر آب سایر همکارانت رو نزن خود شیرینی نکن

 

 دکتر می خوایم یه یک ماهی بریم مسافرت

 

جواب : می خوام برم جاهای دیگه رو هم ببینم شاید نتیجه ای حاصل شد

 

 دکتر شما خیلی واردید

 

دارم خرت می کنم بهتر با بچه ام کار کنی

 

 

نکته آخر این صفحه

هر مریضی زمان مصرف و انقضا داره اگر رفت مشکل کارت نیست مشکل سر در گمی مریض و یا باورهای غلط راجع به زرد چوبه ، پیه گوسفند ، پاچه گوسفند ، تخم کفتر و.... می باشد

 

و اندر مزایای تخم کفتر منبع در آمدی برای خرید گندم کفتر بازهاست زیرا بنده خداها صبح تا شب لب بوم هستند وقت نمی کنند سر کار بروند

 

 

 

 

 


 

 

 

 

شکل و نمای ظاهری یک فرد پاراپلژی  پانزده ساله در صورت عدم درمان  کامل

 

این پسر پانزده ساله از بدو کودکی دچار فلج مغزی از نوع کوادرو پلژی بوده که با عدم انجام تمرینات کافی در دوران کودکی تا زمان بزرگسالی قادر به حرکت نشده و با استفاده از ویلچیر حمل و نقل می گردد 

درمان توانبخشی به موقع می تواند،از زمینگیر شدن و دفورمیتی اندامهای فرزند شما بکاهد و مانع بدتر شدن آنها با گذشت زمان گردد

با انجام تمرینات کاردرمانی حداقل کودک شما بدتر نخواهد شد . در درمان کودکانتان به چند مورد باید توجه داشته باشید

اولین و مهمترین این موارد اینست که بدانید کودک شما به دنیا نیامده که تا هفت سالگی بمیرد ، اغلب این کودکان در صورت داشتن اندکی شانس( که در خانواده ای معتقد و متعهد ) به دنیا آمده باشند تا سنین میانسالی به راحتی زندگی می کنند

دومین مورد ، اینست که در کنار گوش دادن به نصایح اطرافیان و .... و استفاده از زرد چوبه و تخم مرغ و پاچه گوسفند و دعا نویس  به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان و ارتوپد کودک ،مراجعه داشته و طبق نظر متخصص عمل نمایند

سومین مورد استفاده از درمانگران مجرب در درمان فرزند خود  می باشد و مهمترین نکته اینست که در درمان توانبخشی با انجام مستمر گفتار درمانی و کاردرمانی و  توانبخشی و .... فرزند شما سانتی متر سانتی متر پیشرفت و در صورت قطع دوره درمان متر متر پسرفت خواهد نمود و به راحتی در مدت زمانی کوتاه  حتی بدتر از قبل خواهد شد 

در طول دوره درمان باید به خاطر داشته باشید که  درمان فرزندتان با استمرار در درمان به مانند هل دادن  قطعه سنگی  به بالا خواهد بود و به محض قطع درمان سرخود و بدون جلب نظر درمانگر  به مانند آنست که آنرا رها کرده اید و سنگ به جای اول و یا حتی پایین تر از آن حرکت خواهد نمود 

مورد آخر اینست که فرزند شما در سنین پایین به مانند موم بوده و به راحتی می توان با وی کار کرد بسیاری از خانواده های بی قید و متزلزل با اولین مراجعه و با اولین گریه کودک خود را متقاعد می کنند که یا خودش خوب می شود ، یا فرزند کلثوم ننه هم همینطور بود مرد حیف پول نیست که من به جای خرید  مواد ....یا رنگ مو...... طلا .......ماشین ، خرج این  بچه کنم ، از این که آدم درنمی آد ، ......

پس زمان را از دست نداده و مسئولیت فرزند خود را که خود به دنیا آورده اید بپذیرید

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

آخرین نوشته ها

 

   نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

  روشهاي اصلاح و درمان لکنت زبان

  زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

  يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

  عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  

   


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت زبان بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

 •  

      

   

     

   

      
     

   

      
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی